Anuala de arhitectura

Afis ANUALA 2014.ANUALA DE ARHITECTURĂ – 2014

Ce este…

Anuala de Arhitectură Muntenia Vest cu tema “Ctitorii vechi și noi” – Târgoviște 2014 este prima ieșire în spațiul public expozițional a creației de arhitectură având drept autori pe membrii filialei teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecților din România. Se desfășoară la Casa Arhitecților – loc de arhitectură, cultură urbană și de peisaj – de pe strada Al. Ioan Cuza, nr. 12, în Centrul Vechi.

Rezultatele preconizate:  expunerea muncii ‘de planșetă’ a arhitecțilorconștientizarea publicului larg cu emblematica fiecărui arhitect care se expune astfel criticilor și aprecierilor, precum și cunoașterea activităților desfășurate de arhitecți.

Cum este…

Anuala este structurată pe 4 acțiuni:

1. Debutul festivităților se face la 15 august 2014, dată la care se comemorează 300 de ani de la martiriul lui Brâncoveanu și al fiilor săi. Cu această ocazie, la sediul OAR FT Muntenia Vest – ”Casa Arhitecților” loc de cultură arhitecturală, urbană și peisaj Târgoviște” va avea loc simpozionul ”Ctitorii brâncovenești” însoțit de o expoziție de desen și fotografie legate de acest eveniment. În intervalul 1 iulie – 15 august 2014 Anuala se va lansa prin anunțuri, e-mail-uri către arhitecți, pregătirea proiectelor ce urmează să participe la anuală, editarea panourilor.

2. Expoziția-concurs conținând lucrări și proiecte de arhitectură finalizate de membrii filialei.  Lucrările înscrise în concurs vor fi predate în format electronic până la data de luni 25 august 2014. Jurizarea  și premierea vor avea loc în săptămâna din septembrie când sunt Zilele Orașului Târgoviște. Lucrările arhitecților participanți la concurs se vor incadra în șapte secțiuni distincte, pentru fiecare secțiune se vor nominaliza 3 lucrări oferindu-se apoi 1 premiu.

A. Secțiunile expoziției-concurs:

1-arhitectură-categoria locuințe și pensiuni (turistice și agroturistice);

2-arhitectură-categoria edificii sociale, culturale, cultice;  și o subsecțiune de construcții industriale (dacă au trăsături arhitecturale specifice)

3-design-amenajări interioare, detalii speciale, design de produs;

4-restaurare și reabilitare (diverse programe);

5-proiecte ‚de sertar’-concursuri de arhitectură, studii si  proiecte nerealizate + o subsecțiune de proiecte de diplomă ale arhitecților care suntstagiari până la 01.09.2014, (având în vedere numărul destul de mare al acestora);

6-imagine de arhitectură-desen de arhitectură și fotografie de arhitectură;

7-carte, publicații de arhitectură și materiale corelate cu arhitectura.

Proiectele pentru aceste secţiuni vor fi prezentate pe panouri din cartonmousse de 700x1000x5mm, utilizand layout-ul sectiunii. Paginarea se prezintă pe formatul electronic. Tipărirea și cașerarea se va face de către o firmă specializată, pentru toate proiectele.

Fiecare participant poate expune maximum 3 proiecte la fiecare secțiune, cu condiţia ca acestea să fi fost finalizate până la 31 august 2014.

Fiecare proiect va fi prezentat pe max.2 panouri, paginare verticală, cu o grafică la alegere.

Filiala suportă integral costul unui panou (de fiecare expozant, în valoare de 90 lei), costul altor panouri fiind în sarcina autorilor lucrărilor (60 lei/panou) + 30 lei suportat de OAR FT MV) .

Competiția de arhitectură la care participă arhitecți din județele Dâmbovița, Ilfov și Giurgiu cu lucrări realizate după 1990 și finalizate până în anul 2014, va fi patronată de un juriu care alege cele mai bune și valoroase lucrări de arhitectură. Participanţii trebuie să aibă cotizaţia achitată la zi (inclusiv pentru anul 2014).

B. juriul:  Jurizarea lucrărilor expuse la secțiunile 1,2,3,4 și 5 se va face de către 5 arhitecți români, membri ai altor filiale OAR, din zone și de vârste diferite.

În cazul unui număr mare de lucrări prezente în concurs juriul va putea face o preselecție. Pentru secțiunile 6.Imagine/desen/fotografie de arhitectură, și 7. Publicații de arhitectură  juriul va avea în componență doi arhitecți și un fotograf profesionist sau artist plastic/critic de artă. (Numele celor 5+2+1 jurați vor fi comunicate la timpul potrivit)

Pentru fiecare secțiune vor fi făcute 3 nominalizări și apoi se va acorda un singur premiu.

Un premiu separat: Premiul Opera Omnia, pentru intreaga activitate profesională, va fi acordat de președintele OAR Muntenia Vest. Un alt premiu va fi acordat din partea publicului.  Fondul de premii alocat Anualei din timbrul de arhitectură este de 14.809 lei.

Sponsorii vor putea acorda premii specifice. Valoarea premiilor va fi stabilită de juriu pentru fiecare secțiune în parte în funcție de numărul de lucrări prezentate și de calitatea acestora.

Gala De Premiere a Anualei:    sâmbătă 6 septembrie, ora 12:00 la sediul OAR Muntenia Vest din Târgoviște, str. Al. Ioan Cuza, nr.12.

  1. Expunerea lucrărilor în spațiul public, cu vizitare. Proiectele nominalizate și premiate vor fi expuse în spațiul public din centrul vechi al Târgoviștei. În scopul de a reflecta cât mai corect activitatea profesională a membrilor filialei, ANUALA DE ARHITECTURĂ are rolul de a face cunoscută publicului larg creația de arhitectură a membrilor filialei și  tipurile de programe în care se încadrează proiectele elaborate de către aceștia. Expoziția de lucrări coincide cu sărbătoarea ”Zilele cetății Târgoviște” și are loc într-o zonă de maxim trafic urban, Centrul Vechi al fostei cetăți de scaun Targoviște.

Fiecărui vizitator i se conferă posibilitatea  de a-și exprima votul pentru ceea ce va considera a fi -în opinia sa- cea mai reușită lucrare dintre cele expuse.  Voturile se vor concretiza în premiul publicului, la finalul expoziției.

  1. Serile culturale ale Anualei.

În intervalul 3-10 septembrie 2014, la Casa Arhitecților se vor derula câteva acțiuni, prezentări și dezbateri ce au în vedere atât probleme profesionale cât și prezentarea unor activități desfășurate în cadrul Centrului de arhitectură, cultură urbană și de peisaj, cu impact în rândul tinerilor și copiilor care sunt astfel educați să înțeleagă spațiul urban și să prețuiască patrimoniul arhitectural moștenit.

Înscrierea…

Înscrierea la Anuală se face numai pe baza Formularului de inscriere (a se vedea anexa).

Obligatoriu, un CD conţinând materialele solicitate pentru realizarea Albumului Anuala de Arhitectură  2014 va fi depus cel mai târziu la 25 August 2014 și pentru va fi pus la dispozitia membrilor juriului inainte de deschiderea expozitiei. Formularul de inscriere impreuna cu CD-ul se vor depune la sediul Filialei Muntenia Vest, în Târgoviște, str. Al. Ioan Cuza, nr.12, la secretariat, cu menţiunea “pentru expoziţia-concurs a Anualei de Arhitectură  Ctitorii vechi și noi’ – Târgoviște 2014″.

Toate proiectele prezente in expozitie vor fi incluse în Albumul Anuala de Arhitectură Muntenia Vest  “Ctitorii vechi și noi” – Târgoviște 2014

calendarul…

■ – luni  28 iulie 2014,  ora 16:00 – termenul limită pentru întrebări; *

■ – miercuri  30 iulie 2014,  ora 19:00 – termenul limita pentru raspunsuril la intrebari;*

* întrebările vor fi adresate Comisarului anualei, dl. arh. Dan Nițescu șiSecretarului anualei, dl arh. Cristian Dumitru, pe adresa de e-mail: cr_dum55@yahoo.com. Răspunsurile vor fi transmise până marți 29 iulie 2014, ora 19:00. Începând cu această dată, toate întrebările şi răspunsurile la întrebări vor fi postate şi pe site-ul www.oar-ftmv.ro.

■ – luni 11 august  2014, ora 16:00 – termenul limită pentru depunerea la Secretariatul Filialei Muntenia Vest a O.A.R  a formularului de inscriere. Tot la această dată se vor depune câte 5 exemplare pentru fiecare carte care se prezintă la secțiunea Carte/publicație de Arhitectură;

■ – luni 25 august  2014, ora 16:00 – termenul limită pentru depunerea lucrărilor în format electronic (pe e-mail și pe CD) pentru a putea fi date la tipar panourile;

■ – vineri 29 august  2014, ora 16:00 – termenul limită pentru cei care doresc să își facă panourile pe cont propriu;

■ – vineri 5 septembrie  2014, ora 12:00 – jurizarea lucrărilor

■ – sâmbătă 6 septembrie  2014, ora 16:00 – deschiderea oficială a expoziției și festivitatea de decernare a premiilor;

Expoziţia va rămâne deschisă publicului pn[ la 30 septembrie la sediul OAR Muntenia Vest.

regulamentul…

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU SECŢIUNILE 1,2,3,4,5

Proiectele pentru aceste secţiuni vor fi prezentate pe panouri din carton mousse de 700x1000x5mm, utilizand layout-ul secțiunii.

Fiecare participant poate expune câte 3 proiecte la fiecare secțiune, cu condiţia ca acestea să fi fost făcute începând cu 1990 (odată cu trecerea la libera exprimare și actuala organizare a arhitecților) până în prezent ( max. 31 august 2014). Intervalul de mai bine de două decenii de creație de arhitectură, precum și faptul că este prima anuală a Fililei Muntenia Vest a OAR, au condus la titulatura anualei: “Ctitorii Vechi și Noi”

Fiecare proiect va fi prezentat pe maxim 2 (două) panouri, paginate vertical, cu o grafică la alegere; formatul oficial de paginare este prezentat în Anexă și va putea fi descărcat și de pe site-ul filialei: www.oar-ftmv.ro  – începind cu data de vineri 25 iulie 2014.

Participanţii trebuie să aibă cotizaţia achitată la zi, inclusiv pe anul 2014

În cazul proiectelor din secțiunea 1 – arhitectură – categoria locuințe și pensiuni (turistice și agroturistice) se vor depune lucrări vizand programul de locuire sau cazare.

În cazul proiectelor din secțiunea 2 – arhitectură – categoria  edificii sociale, culturale, cultice, se vor depune lucrări vizând programe de arhitectuă, cultură, cultică, comerț, sănătate, educație, sport etc.;

În cazul proiectelor din secțiunea 3 – design – se vor prezenta lucrări de amenajări interioare, detalii speciale, design de produs;

În cazul secțiunii 4 – restaurare și reabilitare (diverse programe) – lucrările vor cuprinde proiecte și realizari care să arate abilitatea de a repune în circuitul viu construcții, obiecte, amenajări din alte epoci care contribuie la afirmarea valorii arhitecturii din toate timpurile.

În cazul secțiunii 5 – proiecte ‚de sertar’ – se vor depune proiectele realizate pentru concursuri de arhitectură, studii si proiecte nerealizate, proiecte de diplomă ale arhitecților care sunt stagiari până la 01.09.2014. Se dorește prezența în număr cât mai mare a unor proiecte de experiment, studii de arhitectură. Proiectele participante la diferite concursuri naționale și internationale, care vor fi expuse în Anuală, vor purta numai titlul proiectului și nu pe cel al competițiilor la care au mai participat.

Este obligatoriu ca proiectele să fie predate şi pe suport electronic (CD, stick). La secțiunile 1,2,3,4,5  pot fi depuse și machete cu menționarea ei în formularul de inscriere. Termenul de predare al machetelor este vineri 29 august 2014, ora 16:00  la sediul OAR FTMuntenia Vest.

Depunerea panourilor (în cazul în care se pregătesc separat, individual, pentru expunere) se va face la sediul Filialei Muntenia Vest a OAR, str. Al/Ioan Cuza, nr.12, până pe data de 29 august  2014, ora 16:00.

O data cu predarea panourilor, este obligatoriu să fie predat şi un CD de prezentare a lucrării. CD-ul sau stick-ul trebuie să cuprindă:

░  Imagini ale proiectului – foto la 300 dpi, format .TIFF sau .JPEG

▓  Un scurt text de prezentare a lucrării, eventual cu date tehnice-maximum 2500 caractere

╦  Planuri la o scară redusă, simplificate, pereții poșați, cote minimale, Ad, Au – format PDF

► Un scurt CV (personalizat) al autorului (de menționat 2-3 profesori arhitecți) – max.2000 car.

► Imaginea panourilor expuse – foto la 300 dpi, format .TIFF sau .JPEG

► Un folder numit ‘web’ care să conţină imaginile panourilor in format TIFF de 1400×2000 pixeli

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU SECŢIUNEA 6 – imagine de arhitectură– desen de arhitectură și fotografie de arhitectură.

În această secţiune se lasa la latitudinea participanților dimensiunile, felul de alcătuire a panourilor etc.; ceea ce se așteaptă este creativitatea.

Lucrările secţiunii vor fi prezentate de asemenea pe panouri paginate vertical din carton mousse de 70x100x5mm utilizand layout-ul sectiunii.

Panourile vor fi depuse până cel tirziu vineri 29 august  2014, ora 16:00  la sediul OAR FTMuntenia Vest. O data cu predarea panourilor, este obligatoriu să fie predat şi CD-ul sau stick-ul de prezentare a lucrării. Acesta trebuie să cuprindă:

░  Imaginea desenului/desenelor și fotografiilor -foto la 300 dpi, format .TIFF sau .JPEG

▓  Un scurt text de prezentare a lucrării -maxim 2500 caractere

► Un scurt CV al autorului – maximum 2000 caractere

► Imaginea panoului expus – foto la 300 dpi, format .TIFF sau .JPEG

► Un folder numit ‘web’ care să conţină imaginea panoului in format .TIFF de 1400×2000 pixeli

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU SECŢIUNEA 7 – carte, publicații de arhitectură și materiale corelate cu arhitectura

În această secţiune sunt admise cărţile care tratează subiecte teoretice, critice, beletristice și studii legate de arhitectură, publicații corelate cu arhitectură, cu autori arhitecți, exclusiv. Sunt excluse periodicele. In Anuală vor fi expuse toate carțile iar premiul va fi acordat unui autor.

Lucrările secţiunii vor fi prezentate de asemenea pe panouri paginate vertical din carton mousse de 700x1000x5mm utilizand layout-ul sectiunii. Fiecare carte va fi prezentată în expoziţie pe 1 (un) panou. Fiecare participant poate expune mai multe cărți. Panoul trebuie să conţină coperta cărţii şi un scurt text de prezentare (maxim 2000 caractere).

Pentru jurizare fiecare participant va depune 5 (cinci) exemplare ale fiecărei cărţi însotite de formularul de participare, câte una pentru fiecare membru al juriului, una pentru a fi prezentată în expoziţie şi una care va rămâne la OAR Muntenia Vest.

Panourile vor fi depuse până cel tirziu vineri 29 august  2014, ora 16:00  la sediul OAR FTMuntenia Vest. O data cu predarea panourilor, este obligatoriu să fie predat şi CD-ul sau stick-ul de prezentare a lucrării. Acesta trebuie să cuprindă:

Albumul…

Albumul Anuala de Arhitectură “Ctitorii vechi și noi”-Târgoviște 2014 va cuprinde toate proiectele prezentate în expoziţie şi va fi structurat astfel încât să respecte organizarea acesteia pe cele şapte secţiuni.

Succes participanților !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *