Despre OAR

Despre OAR

OAR – Ordinul Arhitecţilor din România s-a înfiinţat în 2001, potrivit legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, nr. 184 / 12 aprilie 2001.

Ordinul Arhitecţilor din România este o organizaţie profesională neguvernamentală, independentă, nonprofit, autonomă, apolitică şi de interes public, cu personalitate juridică de drept privat, cu patrimoniu şi buget propriu, având rolul de a reprezenta şi ocroti la nivel naţional şi internaţional interesele profesiei dearhitect.

OAR are urmatoarele atribuţii:

  • protejează şi promovează calitatea produsului de arhitectură şi urbanism şi a dreptului de autor.
  • urmareşte exercitarea competentă şi calificată a profesiei în respectul codului deontologic al acesteia.
  • propune reglementări legislative şi normative specifice, în vederea promovării lor.
  • reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative precum şi în organismele profesionale internaţionale.
  • acordă Arhitecţilor dreptul de semnatură şi gestionează Tabloul Naţional al Arhitecţilor.

Atribuţia Ordinului Arhitecţilor din România privind acordarea dreptului de semnatură nu poate fi exercitată de nici o altă instituţie sau asociaţie profesională.

OAR are 20 de filiale în intreaga ţară, fiecare filială având cel puţin 50 de membrii.

Membrii ai OAR pot fi arhitecţii cu drept de semnaturăarhitecţii stagiari şi toti ceilalţi membri purtători ai titlului de arhitect, la cererea acestora. De asemenea,conductorii arhitecţi sau arhitecţii cetăţeni străini dacă au dobândit dreptul de semnatură în România.

Tabloul Naţional al Arhitecţilor se întocmeşte prin centralizarea datelor cuprinse în tablourile teritoriale ale Arhitecţilor şi conţine numele fiecăruia dintre arhitecţii cu drept de semnătură, conductorii arhitecţi cu drept de semnatură, arhitecţii stagiari, conductorii arhitecţi stagiari, arhitecţii fără drept de semnatură, conductorii arhitecţi fără drept de semnatură.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *